Python’a az çok ilgisi olan herkes, Python’ın, PHP gibi olmadığını ve çoğu fonksiyonun kütüphaneler yükleyerek elde edildiğini biliyor. Yani PHP’deki eklenti sistemi, aynı şekilde Python için de geçerli. Yani PHP’deki RSS fonksiyonlarını almak için feedparser adlı kütüphaneyi içeri aktarmamız gerekiyor. Bu kütüphane, bir sitedeki konu başlıklarını merak ettiğinizde, siteyi açmadan konu başlıklarına hızlıca bakmak isteyenler için birebir bir kütüphane. Konsoldan sadece sitenin RSS adresini girmeniz yeterli. İlerleyen zamanlarda grafik arayüzlü olanının yapımını da anlatacağım, ama grafiğe geçmeden önce konsolda basit şekilde yapmalıyız.
Python basit RSS okuyucu çalışıyor

#!/usr/bin/env python
#-*- coding:utf-8 -*-
import feedparser # feed okuyucu 
while True:
 url = raw_input("Bir RSS adresi girin: ")
 if url == "Dur":
  break
 rss = feedparser.parse( url )
 envanter = rss['items']
 count = 0
 for i in envanter :
  count = count + 1 
  print i['title'] 
  if count >= 10:
   break

Baştaki while döngüsü, aksi belirtilmedikçe çalışmaya devam et anlamında. Onun altındaki raw_input da RSS adresini almak için belirlediğimiz konsoldan veri girişini sağlayan fonksiyon. Sonraki satırda eğer url “Dur”a eşitse işlemi durdur diyoruz. Ardından aşağıdaki if count >= 10: adlı satırda 10. başlığı da yazdırdıktan sonra işlemi durdur diyoruz. Bunu yapmamızın sebebi bazı beslemelerde 50′den fazla başlık olduğundan dolayı.